Deca stiču mnoge životno važne veštine (analitičkog opažanja, logičkog zaključivanja, kreativnog  mišljenja i rešavanja praktičnih problema, oblikovanja), kao i korisna saznanja u oblasti prirodnih nauka, umetnosti, praktičnog života, uspešne komunikacije i drugog jezika.

 

PROGRAM  ADAPTACIJE NA  VRTIĆ

 

Različitost reakcija i načina privikavanja  na vrtić koje smo viđali  kod dece, kao i potreba roditelja da što lakše i brže prevaziđu ovu, za neke od njih “zastrašujuću”  epizodu, uticali su na osmišljvanje I sprovođenje ovog programa.

         
Psihološka saznanja i mnogobrojna iskustva pokazuju da lakoća detinjeg odvajanja i prilagođavanja  na kolektiv  zavisi od mnogih činilaca, a najvećim delom od ranih iskustava stečenih unutar porodice, kao i od načina na koji roditelji i ostali, bliži članovi porodice (bake, deke...) predstavljaju detetu ovaj korak. U svakoj porodici se priprema za vrtić  odvija  na drugačiji način, jer svi članovi imaju drugačija  iskustava, predubeđenja i  predstave o vrtiću  čime direktno utiču i na  detetov doživljaj  polaska u vrtić.

 

Ključ uspeha adaptacije se najčešće nalazi  kod samih  roditelja, zbog čega  u našem pristupu rešenju ovog problema oni  imaju nezamenjivu ulogu. Mi očekujemo njihovo prisustvo i aktivno učešće u toku procesa adaptacije, a pružamo im nedvosmislenu podršku i preporuke u svim fazama uključivanja deteta u vrtić.

 

Roditelje, zbog svojih poslovnih, obaveza obično zanima, koliko će adaptacija trajati  ili kada  će dete  početi da spava, da jede u vrtiću i sl. Na sva ova, i slična pitanja pružamo konkretne odgovore, već nakon našeg prvog susreta, upoznavanja i opservacije ponašanja deteta tokom prvih par dana. U primeni ovog programa, takodje se maksimalno uvažava princip individualizacije tj. procenjuje se kapacitet deteta za separaciju, porodična psihodinamika, potreba za nezavisnošću, a na osnovu toga planira se svaki sledeći korak. Ovaj period je ujedno, i prilika za bolje upoznavanje sa roditeljima i postavljanje temelja naše buduće uspešne saradnje.

 

Deca koja su zajadno sa svojim roditeljima prošla kroz naš program adaptacije uspešno su se, bez naknadnih smetnji, prilagodila na naš vrtić.

 

  << prethodna strana   |   sledeća strana >>